Consum lunar de medicamente

Nr.crt. Luna Anul
Medical  (fara PN3)
LEI
Medical    PN3
LEI
Consum total 
LEI
1 Ianuarie 2024 92.381 3.289 95.670
2 Februarie 2024 69.111 3.309 72.420
3 Martie 2024      
4 Apilie 2024      
5 Mai 2024      
6 Iunie 2024      
7 Iulie 2024      
8 August 2024      
9 Septembrie 2024      
10 Octombrie 2024      
11 Noiembrie 2024      
12 Decembrie 2024      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARHIVA....