Regulament de organizare si functionare

 Regulament intern

 Regulament pacienti internati

 Regulament de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica al unitatiilor sanitare cu paturi al caror management al asistentei medicale a fost preluat de catre Consiliul Judetean Valcea

 Dispozitie privind modificarea art. 23, alin (2) din regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica al unitatiilor sanitare cu paturi al caror management al asistentei medicale a fost preluat de catre Consiliul Judetean Valcea

 HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a listelor obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, precum și a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pe anul 2018

 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești

 HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești

 Regulament angajare fara concurs cf. art. 21 din legea 136/2020

 DISPOZIŢIE privind modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică al unităţilor sanitare cu paturi al căror management al asistenţei medicale a fost preluat de către Consiliul Judeţean Vâlcea, aprobat prin Dispoziția Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.730 din 12 decembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare

 Regulament privind acordarea voucherele de vacanta pentru anul 2023

 Hotărâre aprobare regulament privind acordarea voucherele de vacanta pentru anul 2023