Componenţa consiliul de administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie "C. Anastasatu" Mihăeşti este următoarea:  

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Functie/Reprezentant

1.

Mărgărita Marius
Reprezentant al președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea - membru titular
2.  
Gheorghe Violeta Maria

Consilier judeţean, reprezentant al  Consiliului Judeţean Vâlcea - membru titular

3.

Iordache Maria

Consilier judeţean, reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea - membru titular

4.

Trușcă Carmen

Economist Direcţiea de Sănătate Publică Vâlcea - membru titular

6.

Ștefănescu Nelly Adina Medic inspector sanitar Direcţiea de Sănătate Publică Vâlcea - membru titular

7

Oprea Nicoleta - Diana Consilier judeţean, reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea - membru supleant
8 Popescu Ioana Consilier judeţean, reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea - membru supleant

9.

Folea Gheorghe

Medic primar medicina de familie, reprezentant Colegiul Medicilor din România Filiala Vâlcea - membru cu statut de invitat

10.

Rotaru lonuţ

Asistent medical principal, reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Filiala Vâlcea - membru cu statut de invitat

Conform art.187, alin (7) din din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare: "Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la şedinţele consiliului de administraţie."

11. Deaconesi Floriana Asistent medical principal Spitalul de Pneumoftiziologie „C.Anastasatu” președinte sindicat SANITAS; - membru cu statut de invitat
12. Ceauşescu Daniela

Șef serviciu administrativ, aprovizionare transporturi si achizitii publice (A.A.T.A.P) la Spitalul de Pneumoftiziologie „C.Anastasatu” și președinte de sindicat SANATORIUM constituit în cadrul aceluiași spital; -membru cu statut de invitat