Spitalul de pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" are misiunea principala de a oferi servicii de asistenta medicala pentru pacientii din judetul Valcea și comunele limitrofe acestuia, de a identifica şi rezolva nevoile pacientilor prin furnizarea unor servicii medicale de calitate, bazate pe competenta, transparenta, echitate, eficienta şi eficacitate.

Obiectivul echipei manageriale este sa devina cel mai bun furnizor de asistenta medicala din judet prin determinarea unei atitudini şi mentalitati orientate spre calitate prin identificarea neconformitatilor și deficientelor in activitate și care constituie o piedica in fata atingerii obiectivelor spitalului.

Pentru atingerea acestor obiective managementul spitalului se axeaza pe urmatoarele:

1. obtinerea satisfactiei pacientilor tratati;

2. creşterea calitatii actului medical;

3. eficientizarea utilizarii resurselor umane ale spitalului;

4. dezvoltarea serviciilor medicale oferite;

5. adaptarea serviciilor de ingrijire la cerintele pacientilor ;

6. perfectionarea continua a personalului spitalului.

Succesul spitalului il reprezinta calitatea actului medical și eficienta serviciilor acordate pacientilor și responsabilitatea fiecarui angajat al spitalului, incepand cu, conducerea spitalului.

Managementul sanitar presupune realizarea activitatilor de programare, organizare, coordonare și control a resurselor spitalului. Pentru realizarea acestui scop a fost realizat un circuit al documentelor și inregistrarilor, organizand fluxul informational care circula in spital prin intermediul documentelor. Prin intocmirea și actualizarea fiselor de post, s-a evitat suprapunerea de atributii sau eschivarea de la responsabilitate a personalului.

Managementul calitatii reprezinta o preocupare a echipei medicale de imbunatatire continua a calitatii serviciilor medicale prin utilizarea eficienta a resurselor disponibile.