Proiecte în implementare

POIM 2014-2020, Axa 9, OS 9.1
Intarirea capacitatii Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti de gestionare a crizei sanitare COVID-19
Valoare totală: 2.719.934,44 lei